Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Zadania:

 • prowadzenie badań predyspozycji psychicznych kandydatów do służby w Policji w ramach doboru zewnętrznego,
 • prowadzenie badań predyspozycji psychicznych do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji w ramach doboru wewnętrznego,
 • prowadzenie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi,
 • uczestniczenie w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez:
 • diagnozowanie problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz udział w ich rozwiązywaniu,
 • doradztwo dla osób stanowiących kadrę kierowniczą w jednostce organizacyjnej  Policji w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi,
 • badanie atmosfery pracy w jednostkach,
 • prowadzenie mediacji w polubownym rozwiązaniu problemów i konfliktów występujących w służbie lub  pracy.

Test Psychologiczny stosowany w ramach doboru do Policji.

Badanie psychologiczne narzędziem MultiSelect-R służy do oceny predyspozycji kandydata w zakresie: zdolności intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności, postawy w pracy.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest dopasowanie do profilu wymagań do służby w Policji.

Ten etap rekrutacji obejmuje dwie części: test komputerowy oraz indywidualną rozmowę z psychologiem, a czas trwania całości badania wynosi średnio 3-4 godziny.

Pozytywny wynik testu psychologicznego pozwala uzyskać maksymalnie 60 punktów i jest warunkiem przystąpienie do kolejnego etapu rekrutacji.

Zarówno wynik pozytywny, jak i negatywny badania testem Multiselect zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia badania.

Jak przygotować się do badania testem psychologicznym?

 • na badanie należy przyjść wyspanym, wypoczętym, w dobrej kondycji psychofizycznej,
 • w ciągu 24 godzin przed badaniem należy nie spożywać alkoholu lub środków o podobnym działaniu,
 • zabierz ze sobą: dowód osobisty, jeśli masz wadę wzroku - okulary korekcyjne,
 • wypowiadaj się szczerze, bądź sobą.

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html

Jak zostać policjantem – informator dla kandydatów http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda