Rok 2016 – najbezpieczniejszym rokiem na małopolskich drogach

Rok 2016 – najbezpieczniejszym rokiem na małopolskich drogach

W 2016 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3938 wypadków drogowych, w których 185 osób zginęło, a 4763 zostało rannych.
Biorąc pod uwagę ilość ofiar śmiertelnych był to najbezpieczniejszy rok na drogach Małopolski.          

W tym okresie nastąpiły:

  •   3938  ( 3840 )  wypadków drogowych   - wzrost   o 98     tj. 2,6 %,
  •   185     ( 198 )  ofiar śmiertelnych        - spadek  o 13        tj. 6,6 %,
  •   4763  ( 4620 )  osób rannych              - wzrost  o  143       tj. 4,1 %,

* dane w nawiasach za rok 2015.

Na uwagę zasługuje fakt, że od momentu reformy administracyjnej kraju i powstania województwa małopolskiego liczba wypadków zmniejszyła się o 29 %, (z 5538 w 1999 r. do 3938 w 2016 r.), a liczba ofiar śmiertelnych tych zdarzeń została ograniczona o 56,6 % (z 427 w 1999 r. do 185 w roku 2016 r.).

Pomimo znaczącego wzrostu ilości pojazdów na drogach naszego województwa, kompleksowe działania w obszarze ruchu drogowego wpłynęły na ograniczenie zagrożenia na drogach.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach w roku 2016 (kliknij link)