sierż. sztab. Adrian Walczak

sierż. sztab.
Adrian
Walczak
Powiat: 

W przedmiotowym rejonie zgodnie z opracowanym Planem Działania Priorytetowego występują zdiagnozowane zagrożenia: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Kasinka Mała, w rejonie skrzyżowania dróg K1626 z drogą W968 poprzez umieszczenie w rejonie skrzyżowania lustra drogowego zwiększającego widoczność. 

Rejon działania: 
Rejon XXIII Obejmuje: Kasinka Mała, Kasina Wielka.
Telefon stacjonarny: 
18-3310-660
Telefon komórkowy: 
608 562 564 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,