sierż. sztab. Przemysław Leśniara

sierż. sztab.
Przemysław
Leśniara
Powiat: 

W przedmiotowym rejonie zgodnie z opracowanym Planem Działania Priorytetowego występują zdiagnozowane zagrożenia: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie wyżej wymienionego miejsca, poprawa bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie lustra drogowego zwiększającego widoczności wyjeżdżającym z dogi osiedlowej na drogę K-1626, miejscowość Poręba Wielka oś. Cichorze.

Rejon działania: 
Rejon nr XXVI Obejmuje gminę Niedźwiedź, Poręba Wielka, Konina, Podobin.
Telefon stacjonarny: 
18-3310-020
Telefon komórkowy: 
660 282 840 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,