sierż. sztab. Przemysław Leśniara

sierż. sztab.
Przemysław
Leśniara
Powiat: 

W przedmiotowym rejonie zgodnie z opracowanym Planem Działania Priorytetowego występują zdiagnozowane zagrożenia: spożywanie alkoholu w rejonie boiska sportowego przyległego do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu. tj. o czyn z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rejon działania: 
Rejon nr XXVI Obejmuje gminę Niedźwiedź, Poręba Wielka, Konina, Podobin.
Telefon stacjonarny: 
18-3310-020
Telefon komórkowy: 
660 282 840 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,