Szkolenie kadry kierowniczej „Warsztat Pro-Aktywnego Przełożonego”

Szkolenie kadry kierowniczej „Warsztat Pro-Aktywnego Przełożonego”

W dniach od 10 do 14 czerwca oraz od 24 do 28 czerwca 2019 roku, odbyły się dwie edycje szkolenia kadry kierowniczej małopolskiej Policji pt.: „Warsztat Pro-Aktywnego Przełożonego”. Udział wzięło w nich łącznie 28 osób – komendantów miejskich i powiatowych, komendantów komisariatów, naczelników, dowódców kompanii OPP.  Przedsięwzięcie organizowane i prowadzone było przez psychologów Sekcji Psychologów KWP w Krakowie we współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji. Warsztaty miały na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania i reagowania na niepożądane zachowania w środowisku służby i pracy. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli podejmowanie skutecznych działań zapobiegających eskalacji problemów. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, uczestnicy odebrali uroczyście z rąk Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty.