Szkolenie kadry Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

Szkolenie kadry  Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

W dniach 30-31 maja 2017r. w miejscowości Dobczyce odbyło się szkolenie kadry dowódczej oraz policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. organizację i taktykę pełnienia służby w ramach patroli zabezpieczających podczas masowych imprez sportowych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych typu DRON w operacjach policyjnych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Dowództwo Oddziału Prewencji w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.  Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak. Prelegentami podczas szkolenia byli funkcjonariusze KWP w Krakowie oraz policjanci i pracownicy OPP w Krakowie.
W trakcie szkolenia funkcjonariusze oprócz omawiania kwestii związanych z zabezpieczeniem imprez masowych, przejazdów zorganizowanych grup kibiców przez województwo małopolskie, zapoznali się również z funkcjonowaniem i możliwościami wykorzystania drona podczas operacji policyjnych.