Szkolenie oficerów prasowych

Szkolenie oficerów prasowych

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. w Dobczycach odbyło się szkolenie dla oficerów prasowych jednostek garnizonu małopolskiego.

W pierwszym dniu szkolenia mł. insp. Sebastian Gleń Rzecznik Prasowy KWP w Krakowie przywitał uczestników, zapoznał z programem spotkania. 

Następnie  wykład wygłosił insp. Mariusz Ciarka Rzecznik Prasowy KGP omawiając  role oficerów prasowych, aktualnych wyzwania i oczekiwania wobec policjantów piastujących tą funkcję. Przedstawił także prezentację na temat  błędów popełnianych przez rzeczników, udzielił szeregu porad przydatnych w tej specyficznej pracy, postępowanie w przypadku kryzysów wizerunkowych.

W drugiej części dnia  wykład wygłosił  prof. dr hab. Kazimierz Wolny – Zmorzyński, Kierownik Katedry Genologii Dziennikarskiej UJ, który przekazał policjantom szereg porad  dotyczących kontaktów z dziennikarzy, zasad  przekazywania informacji prasie   nawiązując przy tym do sposobu promowania pozytywnego wizerunku policji.

Drugiego dnia szkolenia odbyły się warsztaty na temat nagrań radiowych i telewizyjnych.  Nagrania radiowe poprowadził Piotr Kozłowski, Rzecznik Prasowy Szkoły Policji w Słupsku (były dziennikarz radiowy).   Natomiast dr Bartosz Markowicz poprowadził  warsztaty video – wcześniej przedstawiając prezentację na temat porad dotyczących wykonywania zdjęć dla potrzeb służb prasowych policji, przepisów RODO w tym zakresie oraz zasad udzielania wywiadu telewizyjnego. 

Po przerwie obiadowej  scenarzysta i szkoleniowiec  p. Marcin Cząba przedstawił prezentację na temat kreatywnego pisania i tworzenia filmów, w szczególności budowania wizerunku poprzez opowieści (storytelling). Odniósł się przy tym do przeprowadzonej analizy publikacji zamieszczanych przez KWP Kraków na policyjnych stronach internetowych i portalach społecznościowych – kierując w tym zakresie szereg uwag i cennych porad.

W trzecim dniu szkolenia mł. insp. Sebastian Gleń Rzecznik KWP w Krakowie omówił rolę oficerów prasowych w przypadku wystąpienia rzeczywistych zdarzeń kryzysowych  niosących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia albo środowiska  np. w przypadku katastrof drogowych.  Następnie omówił sprawy bieżące, problemy w dotychczasowej pracy oficerów prasowych i przedstawił strategię działań PR w bieżącym roku. W trakcie panelu  prowadzona była szeroka dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia.  Na koniec mł. insp. Sebastian Gleń podsumował  dokonane ustalenia i przebieg szkolenia, dziękując  przy tym uczestnikom za aktywny udział.