Szkolenie policjantów oraz pracowników cywilnych Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu

Szkolenie policjantów oraz pracowników cywilnych Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w bieżącym roku w okresie od lipca do grudnia brali udział w cyklicznych szkoleniach odbywających się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Szkolenie zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście pod nazwą „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”. W przedmiotowym przedsięwzięciu uczestniczyło 323 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Poruszana tematyka między innymi miała na celu zwrócenie uwagi na nienawiść oraz brak tolerancji i poszanowania godności ludzkiej. Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie wykładowców i przewodników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau prowadzących szkolenie sprawiły, że funkcjonariusze, a także pracownicy cywilni Oddziału chętnie i z zainteresowaniem w nim uczestniczyli, bardzo wysoko oceniając jego poziom.
Dodatkowo dana możliwość zwiedzania obozu pozwoliła funkcjonariuszom na dokładne zapoznanie się z topografią miejsca. Nadmienić także należy, iż policjanci Krakowskiego Oddziału Prewencji Policji dotychczas wielokrotnie brali udział i będą brali udział w przyszłości w zabezpieczeniu różnego rodzaju uroczystości odbywających się na terenie obozu, m.in. „Marszu Żywych” - tym samym wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie szkolenia z pewnością okażą się pomocne w dalszej służbie.