Szkolenie policjantów ruchu drogowego dotyczące elektronicznego sporządzania planów sytuacyjnych miejsc zdarzenia drogowego

Szkolenie policjantów ruchu drogowego dotyczące elektronicznego sporządzania planów sytuacyjnych miejsc zdarzenia drogowego

Od 20 do 31 marca 2017 roku z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie realizowane są szkolenia z zakresu obsługi oraz wykorzystania programu komputerowego PLAN, przeznaczonego do sporządzania szkiców sytuacyjnych z miejsc zdarzenia drogowego. W szkoleniu uczestniczy 120 policjantów ruchu drogowego z województwa małopolskiego.

Celem przeprowadzenia szkolenia jest poprawa jakości sporządzanej dokumentacji, skrócenie czasu jej wykonywania oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu likwidacji zdarzeń drogowych.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatów, a każdy  słuchacz  ma dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowaną aplikacją Plan, gdzie  samodzielnie nabywa umiejętności korzystania z przedmiotowego programu, które następnie wykorzysta w codziennej służbie podczas likwidacji wypadków drogowych. 

Szkolenie prowadzone jest przez policjanta Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, który posiada specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie. Prowadzącego wspierają funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którzy na co dzień realizują zadania związane z obsługą zdarzeń drogowych i wykorzystują w swojej pracy system komputerowy PLAN.