Technicy kryminalistyki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w roli ekspertów w Plenerach Film Spring Open 2019. r

Technicy kryminalistyki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w roli ekspertów  w Plenerach Film Spring Open 2019. r

W dniach od 15 – 24.października br. w krakowskich Przegorzałach odbywały się Plenery Film Spring Open 2019, będące warsztatami edukacyjnymi dla młodych twórców z branży audiowizualnej. Plenery, jak informują organizatorzy, są jednym z największych kursów audiowizualnych w Europie.

Na tegoroczne zaproszenie założyciela Fundacji Sławomira Idziaka- operatora, reżysera i scenarzysty filmowego, odpowiedziało wielu uznanych twórców świata filmu. W trakcie spotkań zaplanowano wykłady, praktyczne testy najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania, spotkania z profesjonalistami oraz pokazy i analizy filmów wykładowców jak i uczestników Plenerów.  Do wygłoszenia wykładów zaproszono  wybitnych twórców  z branży filmowej, w tym zdobywców Oskarów: Natalie Portman, Juliette Binoche, Allana Starskiego oraz innych znakomitych reżyserów, scenarzystów czy aktorów. 

Wśród tak znamienitego grona wykładowców oraz ekspertów  znaleźli się w tym roku technicy kryminalistyki z małopolskiej Policji.

18 października , spotkanie z grupą krakowskich policjantów rozpoczął wykład asp. szt. Krzysztofa Marka, Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej z  Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. Technik z wieloletnim doświadczeniem  w czasie swojego wykładu pod znaczącym tytułem „Zbrodnia prawdziwa  a zbrodnia w filmie” zapoznawał zebranych z różnicami pomiędzy produkcją filmową a rzeczywistością w zakresie czynności policyjnych wykonywanych na miejscu zabójstwa czy ujawnienia zwłok.

Kolejnym punktem programu Plenerów tego dnia, były warsztaty prowadzone przez asp. szt. Krzysztofa Marka, asp.szt. Edwarda Mirka oraz asp. szt. Wojciecha Łabuza. Technicy kryminalistyki z LK w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie pokazywali  filmowcom, jak profesjonalnie przeprowadzić  oględziny miejsca zdarzenia, na czym polega zbieranie i zabezpieczanie   śladów,  zapoznano  także uczestników z podstawowymi zasadami fotografii kryminalistycznej.  Przy prezentacji policjanci używali specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystywali ambulans kryminalistyczny. 

Do pokazu oględzin zwłok  używany był profesjonalny manekin (do złudzenia przypominający ciało ludzkie). Ta praktyczna wiedza, jak przyznawali widzowie jest bardzo istotna z punktu widzenia twórców filmów np. kryminalnych.

Foto: Filip Błażejowski