Uroczyste mianowanie mł.insp. Tomasza Drożdżaka na Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

Uroczyste mianowanie mł.insp. Tomasza Drożdżaka na Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

24 maja br., w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste mianowanie mł.insp. Tomasza Drożdżaka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

W uroczystości udział wzeli Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia podinsp. Ryszard Sołkiewicz oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i podległych komisariatów.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwik przez Naczelnika Wydziału Sztab KPP w Krakowie kom. Daniela Chlebdę. W dalszej części spotkania Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia odczytał rozkaz personalny o powołaniu mł.insp. Tomasza Drożdżaka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, który następnie został mu wręczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Na koniec, nowo powołanemu Komendantowi KPP w Krakowie gratulacje oraz życzenia owocnej pracy złożyli Wojewoda Małopolski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Starosta Powiatu Krakowskiego. Generał dodał, że przebieg dotychczasowej pracy pełnionej przez mł.insp. Tomasza Drożdżaka w KPP w Krakowie na stanowisku po. Komendanta KPP Kraków utwierdził go w podjęciu decyzji o jego mianowaniu na obecne stanowisko.   

Mł. insp. Tomasz Drożdżak podziękował za złożone gratulacje oraz miłe słowa jakie zostały do niego skierowane. Podkreślił również, że chce utrzymać poziom swojej dotychczasowej pracy oraz dyscypliny służbowej.

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł.insp. Tomasz Drożdżak ma 44 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - Administracja w Zakresie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Pedagogika. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Public Relations – Instrument Komunikacji Marketingowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Z Policją związany jest od 1994 roku. Jako młody policjant został wtedy aplikantem Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji Kraków – Zachód. Od  1998 rok pełnił służbę jako dzielnicowy Referatu Dzielnicowych Komisariatu Policji XIII Kraków – Kleparz. Po upływie dwóch lat, w 1999 rok został młodszym asystentem Zespołu Kryminalnego Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Kraków – Łobzów, skąd w 2001 roku przeszedł do  Referatu I Sekcji Dochodzeniowo Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W roku 2006 awansował na specjalistę Sekcji dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i pracował w zespole do wykrywania szczególnie trudnych spraw, tzw. „Policyjne Archiwum X”. Następnie w latach 2007 do 2015 powierzano mu kolejno stanowiska: Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Następnym etapem kariery było mianowanie w 2015 roku na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie, a rok później na Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, gdzie pełnił służbę do stycznia 2018 roku.

W trakcie służby w Policji mł. insp.Tomasz Drożdżak został  odznaczony  Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem XXV-lecia NSZZP, Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”.