Uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie oraz Oddziale Prewencji Policji w Krakowie

Uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie oraz Oddziale Prewencji Policji w Krakowie

23 lipca br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyły się obchody Święta Policji funkcjonariuszy służących w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie oraz Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadisnp.dr Krzysztof Pobuta, jego Zastępcy,  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji oraz Naczelnicy poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji.

Policyjne Święto zaszczycił swoją obecnością Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta  Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło oraz przedstawiciele służb, inspekcji, straży i instytucji współpracujących z Policją. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wojewodzie Małopolskiemu przez dowódcę uroczystości nadkom. Rafała Kanię. Następnie wprowadzono Poczet Sztandarowy KWP w Krakowie. Zebranych powitał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp.dr Krzysztof Pobuta.

W okolicznościowym przemówieniu Komendant podkreślił, że „służba w Policji nie jest łatwa i wymaga ciągłych poświęceń i oddania społeczeństwu”. Generał dziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbę oraz wzorowe wykonywanie obowiązków, dzięki czemu cieszymy się jako formacja dużym zaufaniem społecznym. Komendant zwrócił się także do rodzin policjantów z podziękowaniem za wyrozumiałość.

Po powitaniu nastąpiło wręczanie odznaczeń i medali nadanych przez Prezydenta RP oraz Ministra MSWiA. Odznaczenia wręczał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Złotym medalem za długoletnią służbę uhonorowano 10 policjantów. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymało 57 funkcjonariuszy, a 22 zostało odznaczonych brązowym medalem za długoletnią służbę.

Kolejnym punktem apelu było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Policji. Mianowano: w korpusie oficerów starszych Policji - 40 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych Policji  -  119 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji -  858  funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji - 1126 funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych Policji – 62 funkcjonariuszy.

Komendant uhonorował  3 osoby spoza resortu srebrnymi i brązowymi Medalami za Zasługi dla Policji.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski dziękując policjantom za ich zaangażowanie w służbie w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie oraz życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło również dołączył się do życzeń podkreślając zaangażowanie w codziennym podejmowaniu obowiązków.

W ramach obchodów Święta Policji kierownictwo małopolskiego garnizonu  oddało hołd pomordowanym policjantom składając kwiaty przy  dwóch obeliskach.

Kwiaty zostały złożone przy Obelisku znajdującym się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńców z obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Następnie delegacja udała się  na Krzemionki, gdzie na terenie dawnego Obozu w Płaszowie znajduje się Obelisk upamiętniający egzekucję 40 „granatowych policjantów” - żołnierzy AK rozstrzelanych przez Niemców  na przełomie lat 1943-44.

Cześć Ich pamięci!