Uroczyste pożegnanie komendanta wielickiej jednostki Policji

Uroczyste pożegnanie komendanta wielickiej jednostki Policji

6 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta wielickiej jednostki. Z policjantami, pracownikami cywilnymi, przedstawicielami władz samorządowych oraz kierownictwem instytucji współpracujących z Policją żegnał się insp. Piotr Banasik.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Robertowi Strzeleckiemu - pełniącemu obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez podinsp. Tomasza Jońca – Komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

Insp. Piotr Banasik z rąk pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego odebrał rozkaz o przejściu do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Insp. Robert Strzelecki podziękował za profesjonalną i oddaną służbę w zarządzaniu wielicką jednostką. Podkreślił, że komenda pod kierownictwem insp. Piotra Banasika osiągała wysokie wyniki, za co skierował słowa uznania nie tylko do odchodzącego komendanta, ale do wszystkich policjantów i pracowników Policji. Insp. Piotr Banasik żegnając się z policjantami i pracownikami, podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy, przychylność, a także za pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. Podczas pożegnania podkreślił, że czas kiedy kierował komendą,  był najlepszym okresem w jego dotychczasowej służbie. „Czas kiedy kierowałem wielicką Policją, był dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym i życiowym” – podsumował insp. Piotr Banasik. Słowa podziękowania skierował również w kierunku przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji współpracujących z wielicką jednostką. Dziękował za udaną współpracę, za tworzenie dobrego klimatu, za chęć nawiązywania dialogu. Dodał, że z sympatią będzie wspominał ten czas. Wszyscy goście bardzo pozytywnie podsumowali współpracę z wielicką Policją pod kierownictwem dotychczasowego komendanta i dziękowali mu za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.