Uroczyste ślubowanie 102 nowo przyjętych policjantów

Czterech wyróżnionych kursantów recytuje rotę ślubowania
Dwóch wyróżnionych kursantów recytuje rotę ślubowania
I Zastępca Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki przemawia za nim delegacja KWP
I Zastępca Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki przemawia
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertem Strzelecki gratuluje kursantom
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertem Strzeleckim wraz z Wojewodą Piotrem Ćwikiem
Kapelan małopolskiej policji Paweł Bielecki przemawia
Kapelan małopolskiej policji Paweł Bielecki, Przewdoniczący NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, p.o.Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Rafał Leśniak
Kompania Honorowa
Kompania Honorowa_2
Kursanci recytują rotę ślubowania
Przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała z kursantką
Szereg rąk złożonych do ślubowania
Ustawieni w równych rzędach ślubujący kursanci
Ustawieni w równych rzędach ślubujący kursanci_2
Ustawieni w równych rzędach ślubujący kursanci_3
Widownia złożona z rodzin kursantów
Widownia złożona z rodzin kursantów_2
Wojewoda Piotr Ćwik przemawia
Wojewoda gratuluje kursantom
Wojewoda gratuluje kursantom_2
Wojewoda Piotr Ćwik przemawia
Zbiorowe zdjęcie
Zdjęcie kursanta z rodziną
Zdjęcie kursantki wraz z dwoma policjantami
Zdjęcie kursantki z  policjantką
Zdjęcie kursantki z  rodziną