Warsztaty pn. Przesłuchiwanie pokrzywdzonych, świadków i podejrzanych – profesjonalne standardy i normy etyczne