Warsztaty szkoleniowe dla policjantów pionu kryminalnego

Warsztaty szkoleniowe dla policjantów pionu kryminalnego

8 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się  warsztaty szkoleniowe dla policjantów pionu kryminalnego. Szkolenie dotyczyło taktyki i technik interwencji.  Podczas zajęć policjanci doskonalili umiejętności  samoobrony, obezwładniania napastnika, stosowania środka przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej. W trakcie ćwiczeń duży nacisk kładziony był na działania policjanta w przypadku sytuacji trudnych, gdy użycie środka przymusu bezpośredniego ratuje funkcjonariuszowi życie.