Warsztaty z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Warsztaty z recertyfikacji Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2017 zakończyła się ostatnia tura warsztatów recertyfikacji uprawnień ratowników policyjnych z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia organizowane są w ramach doskonalenia zawodowego przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie.

W trakcie dwudniowych zajęć uczestnicy pod okiem instruktorów ratowników medycznych:

  • Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Krakowie,
  • Wydziału Prewencji KWP w Krakowie,
  • Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach,

mieli możliwość przypomnienia wiadomości z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń funkcjonariusze mieli możliwość powtórzenia wiadomości z zakresu:

  • udrażniania dróg oddechowych bezprzyrządowego i przyrządowego,
  • resuscytacji krążeniowo oddechowej wg. Standardów ERC (BLS – AED),
  • postępowania z poszkodowanym w przypadku urazów,
  • postępowania z poszkodowanym w różnych stanach zagrożenia życia.

Zajęcia zostały zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzającym posiadane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.12.2008 roku.

W 2017 roku objęto kursem recertyfikujacym uprawnienia 117-u funkcjonariuszy województwa małopolskiego, którzy ukończyli warsztaty z wynikiem pozytywnym.

Na kolejny rok 2018 planowane są kolejne edycje warsztatów z recertyfikacji Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.