Wizyta klasy mundurowej w KWP w Krakowie

Wizyta klasy mundurowej w KWP w Krakowie

W dniu 12 grudnia br. w KWP w Krakowie gościli uczniowie klasy IB z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Jest to jedna z klas mundurowych realizujących program nauczania w porozumieniu z małopolską Policją.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji tutejszej komendy prrzedstawili uczniom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich, a między innymi  konsekwencje popełnienia czynu karalnego przez nieletniego.

Omówiono  zagadnienia dotyczące nieletnich występujace w "Ustawie o Policji", "Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich" oraz "Zarządzeniu nr 1619 KGP", a także Tryb postępowania z nieletnim w przypadku zatrzymania i przesłuchania.

Zajęcia, w których uczestniczyło 21 uczniów zostały zakończone testem wiedzy.