Wizyta studentów Uniwersytetu New Haven, USA

Wizyta studentów Uniwersytetu New Haven, USA

W ostatni weekend gościła w Krakowie grupa studentów Uniwersytetu im. Henry C. Lee w New Haven, USA.

Grupa przybyła do Polski na zaproszenie Komendanta Głównego Policji.

W Krakowie studenci odwiedzili VI Komisariat Policji, a następnie f-sze Wydziału Prezydialnego, Kryminalnego oraz ds. Zwalczania Przestępczosci Pseudokibiców KWP w Krakowie przekazali informacje na temat zadań realizowanych przez te wydziały. Ponadto Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka przekazał podstawowe wiadomości z zakresu swojej działalności.

Studenci mieli też okazję zaznajomić się ze sposobami zabezpieczania dziedzictwa kulturowego na przykładzie zbiorów Zamku Królweskiego na Wawelu.

Koordynatorami wizyty na terenie Małopolski byli kom. Wojciech Król oraz st. sierż. Michał Walczak z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.