Wizyta studentów Uniwersytetu Technicznego w Delft w Holandii

Wizyta studentów Uniwersytetu Technicznego w Delft w Holandii

Studenci zrzeszeni w stowarzyszeniu „Curius” działającym przy UT Delft w Holandii odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy okazji swojej wizyty studyjnej w stolicy Małopolski. Grupa składała się z 35 osób, studentów kierunków Informacja i Komunikacja, Transport i Logistyka, Energetyka i Przemysł, Inżynieria  Środowiska i Gospodarka Przestrzenna. W trakcie pobytu w naszej siedzibie, młodzi ludzie zapoznali się ze sposobem organizacji Policji na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz miejskim pod kątem logistycznym, a także zdobyli wiedzę na temat zadań i specyfiki służby poszczególnych jej pionów. Studenci chętnie zadawali pytania dotyczące służby w Policji i brali aktywny udział w spotkaniu. Prezentacja i spotkanie przyczyniły się do promowania profesjonalnego i pozytywnego wizerunku polskiej Policji.