Wizyta uczniów XVI LO w KWP w Krakowie (listopad 2018)

Uczniowie XVI LO przed Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Uczniowie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (zdjęcie nr 1)
owie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (zdjęcie nr 2)