Włącz się do akcji „spoKREWnieni służbą” !

Włącz się do akcji „spoKREWnieni służbą” !

1 marca 2017 roku na terenie KWP w Krakowie zostanie zainaugurowana ogólnopolska akcja pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „spoKREWnieni służbą” dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W ramach akcji krwiodawstwa przed budynkiem KWP w Krakowie stacjonował będzie krwiobus z RCKIK w Krakowie. Krew będzie można oddawać w godz. 800 – 1300.