Wsparcie zagranicznych policjantów w czasie Światowych Dni Młodzieży

Wsparcie zagranicznych policjantów w czasie Światowych Dni Młodzieży

Na czas Światowych Dni Młodzieży małopolska Policja otrzymała wsparcie policjantów z Republiki Czeskiej, Węgier, Niemiec, Rumunii, Włoch oraz Hiszpanii. Łącznie do Krakowa przybyło 12 osób, a ponadto w okresie od 25 do 27 lipca w charakterze obserwatorów w działaniach uczestniczyło dwóch policjantów ze Szwecji.

Dla nich  to przedsięwzięcie miało szczególne znaczenie, gdyż mogli zapoznać się z organizacją zabezpieczenia wizyty Ojca Świętego, który w październiku odwiedzi Szwecję.

Na początku wizyty zagraniczni koledzy zostali zapoznani ze strukturą i zadaniami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz założeniami dotyczącymi zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wizyty papieża na terenie Małopolski.

Wraz z funkcjonariuszami KWP w Krakowie policjanci przeprowadzili rekonesans w miejscach, gdzie mają odbyć się najważniejsze uroczystości religijne (Łagewniki, Błonia, Brzegi), a także spotkali się z dziennikarzami ze swoich krajów.

Podczas patrolowania okolic Rynku Głównego zagraniczni policjanci bardzo często udzielali informacji dotyczących ŚDM swoim rodakom, przybyłym do Krakowa jako pielgrzymi.

W środę, 27 lipca cała grupa przejechała do Nowego Targu i do Zakopanego, gdzie przekazano informacje dotyczące zabezpieczenia ŚDM na terenie tych powiatów.

29 lipca policjanci z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Republiki Czeskiej odwiedzili "Domy Narodowe" przygotowane przez przedstawicielstwa tychże krajów. Były to centra informacyjne oraz miejsca gromadzenia się pielgrzymów konkretnych narodowości. W spotkaniach w centrach: niemieckim, włoskim i czeskim uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych tych krajów. Była to okazja do omówienia dotychczasowych efektów wizyty policjantów w Polsce.

 

Koledzy z zagranicy mieli w tym czasie także sposobność porozmawiania z pielgrzymami ze swych krajów oraz przekazania informacji dotyczących ich bezpieczeństwa oraz sposobów postępowania w razie zaistnienia sytuacji niebezpiecznej, czy po prostu przestępstwa.

W niedzielę goście wraz z przydzielonymi do nich umundurowanymi funkcjonariuszami KWP w Krakowie patrolowali Brzegi przed i w czasie Mszy świętej odprawianej przez papieża. W każdym przypadku widok zagranicznego munduru budził wśród pielgrzymów bardzo pozytywne i przyjazne emocje.

 

Wizytę koordynowali policjanci z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie, którzy w czasie jej trwania wspomagani byli przez funkcjonariuszy z Wydziału Kadr i Szkolenia, Prewencji, Dochodzeniowo-Śledczego, dw. z Przestępoczością Gospodarczą oraz dw. z Korupcją KWP w Krakowie.

W. Król