XXX Ogólnopolski Konkurs „Policjant Roku Ruchu Drogowego” eliminacje wojewódzkie – edycja 2017

XXX Ogólnopolski Konkurs „Policjant Roku Ruchu Drogowego” eliminacje wojewódzkie – edycja 2017

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w dniach 30 i 31 maja 2017 roku na terenie Małopolski, przeprowadził eliminacje wojewódzkie XXX Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Roku Ruchu Drogowego" – edycja 2017, w którym uczestniczyło 25 policjantów ruchu drogowego z komendach powiatowych / miejskich Policji naszego województwa oraz KAP w Krakowie.

W konkursie rozgrywane były następujące konkurencje:

 • testze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa 
  o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków;
 • strzelanie z broni służbowej;
 • jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;
 • jazda samochodem po wyznaczonym torze;
 • kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;
 • udzielania I pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy:                              

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce zdobył st. asp.  Tomasz Gałuszka z  Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie;
 • II miejsce zdobył mł. asp. Michał Majcher z  Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie;
 • III miejsce zdobył sierż. Dawid Suder z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie.

w klasyfikacji jednostek Policji:

 • I miejsce zdobyła Komenda Miejska Policji w Krakowie;
 • II miejsce zdobyła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;
 • III miejsce zdobyła Komenda Miejska Policji w Tarnowie.

Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego, tj. st. asp. Tomasz Gałuszka oraz mł. asp. Michał Majcher reprezentować będzie Małopolskę w finale centralnym konkursu, który odbędzie się  we wrześniu tego roku w  Warszawie.  

 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji konkursu:

I miejsce w konkurencji - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego zajął:

st. sierż. Dawid Suder z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,

I miejsce w konkurencji - strzelanie z broni służbowej zajął:

sierż. Ireneusz Czerwonka z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie,

I miejsce w konkurencji - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu – 4 pierwsze miejsca ex aequo, a zajęli je:

st. asp. Tomasz Gałuszka z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,

mł. asp. Michał Majcher z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

st. sierż.  Dawid Suder z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,

st. sierż. Paweł Wróbel z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa motocyklem służbowym zajął:

st. sierż.  Dawid Suder z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,

I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze zajął:

mł. asp. Michał Majcher z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

I miejsce w konkurencji - udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych zajął:

mł. asp. Michał Majcher z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a także alkotesty dla jednostek, które  wręczane były przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka, Sekretarza Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD Pana Marka Dworaka, Zastępcę Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Pana Andrzeja Nowickiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mł. insp. Macieja Rymara oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztofa Dymurę.

Nagrody w konkursie zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Link do filmu