XXXI Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” eliminacje wojewódzkie – edycja 2018

XXXI Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” eliminacje wojewódzkie – edycja 2018

13 czerwca br.w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przeprowadził eliminacje wojewódzkie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego", w którym uczestniczyło 26 policjantów ruchu drogowego   z komend powiatowych / miejskich Policji naszego województwa oraz KAP w Krakowie.

W konkursie rozgrywane były następujące konkurencje:

  • testze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków;
  • strzelanie z broni służbowej;
  • jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;
  • jazda samochodem po wyznaczonym torze.

 

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy:                              

w klasyfikacji indywidualnej:

  • I miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP  w Krakowie mł. asp. Michał Majcher;
  • II miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie st. sierż. Dawid Suder;
  • III miejsce zdobył policjant Komisariatu Autostradowego w Krakowie mł. asp. Mariusz Pałka.

Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego reprezentować będzie nasze województwo w finale centralnym konkursu, który odbędzie się we wrześniu tego roku w  Małopolsce. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji konkursu:

I miejsce w konkurencjach - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz jazdy sprawnościowej motocyklem służbowym zajął: policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie st. sierż. Dawid Suder;

I miejsce w konkurencji - strzelanie z broni służbowej zajął: policjant z WRD Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach sierż. Sławomir Halawa;

I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze zajął: policjant z WRD Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce mł. asp. Szymon Matusik.

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które  wręczane były przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka, Sekretarza Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD Pana Marka Dworaka, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mł. insp. Macieja Rymara, Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztofa Dymurę, Rzecznika Prasowego KWP w Krakowie mł. insp. Sebastiana Glenia oraz przedstawiciela Wydziału Kadr i Szkolenia podinsp. Agatę Załubkę-Młynarczyk.

Nagrody w konkursie zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.