XXXII Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” eliminacje wojewódzkie – edycja 2019

XXXII Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” eliminacje wojewódzkie – edycja 2019

W dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku na terenie miasta Krakowa, odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego",    w którym uczestniczyło 26 policjantów ruchu drogowego z komend powiatowych / miejskich Policji naszego województwa oraz KAP w Krakowie –najlepszych funkcjonariuszy w swoich macierzystych jednostkach.

 

W konkursie rozgrywane były następujące konkurencje:

1.            Test ze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o                  wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych.

2.            Strzelanie z broni służbowej.

3.            Jazda sprawnościowa motocyklem służbowym.

4.            Jazda samochodem po wyznaczonym torze.

5.            Test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach                                       komunikacyjnych.

 

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy   w klasyfikacji indywidualnej:

•             I miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie sierż. szt. Dawid Suder;

•             II miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP   w Krakowie asp. Michał Majcher;

•             III miejsce zdobył policjant Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie  asp. Mariusz Pałka.

Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego reprezentować będzie nasze województwo w finale centralnym konkursu, który odbędzie się we wrześniu tego roku  w  Warszawie. 

 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji konkursu:

•             I miejsce w konkurencjach - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz jazdy sprawnościowej motocyklem                           służbowym zajął: policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie sierż. szt. Dawid Suder.

•             I miejsce w konkurencji - strzelanie z broni służbowej zajął: policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w                         Krakowie asp. Michał Majcher.

•             I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa motocyklem służbowym zajął: policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego                 WRD KWP w Krakowie asp. Michał Majcher;

•             I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze zajął: policjant z Sekcji                     Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie sierż. szt. Dawid Suder.

•             I miejsce w konkurencji sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych - policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie asp. Michał Majcher.

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które  wręczane były przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotra Morajkę, Zastępcę Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie Pana Andrzeja Witka, oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Roberta Michalika. Nagrody w konkursie zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.