Z policyjnym mundurem pożegnał się insp. Mirosław Moryl