Z policyjnym mundurem pożegnał się insp. Włodzimierz Warzecha

Z policyjnym mundurem pożegnał się insp. Włodzimierz Warzecha

30 stycznia 2019 roku w wadowickiej komendzie uroczyście pożegnano, przechodzącego na zasłużoną emeryturę, Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach insp. Włodzimierza Warzechę. Uroczyste zdanie obowiązków służbowych odbyło się w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  insp. Roberta Strzeleckiego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie podinsp. Ryszarda Sołkiewicza, kierownictwa wadowickiej jednostki, pracowników cywilnych Policji, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, związków zawodowych oraz Komendantów sąsiednich jednostek.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Robertowi Strzeleckiemu -  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez podkom. Artura Studnickiego – Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach za dotychczasową współpracę oraz profesjonalną i pełną poświęcenia służbę. Serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia przekazali  również przedstawiciele  kadry kierowniczej wadowickiej komendy oraz zaproszeni goście.

Insp. Włodzimierz Warzecha z Policją związany był od 1991 roku. Służbę rozpoczął w pionie prewencji w Komendzie Rejonowej Policji w Chrzanowie, a następnie w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach. W latach 2004 – 2007 objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Kolejne lata 2007 – 2014 został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, gdzie nadzorował pion kryminalny, a w lutym 2014 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Od 20 grudnia 2016 roku zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.