Zespół Prasowy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - mł. insp. Sebastian Gleń

Kontakt:
- mł. insp. Sebastian Gleń: tel. 12 61 54 033

- podinsp. Katarzyna Cisło: tel. 12 61 54 034
- st.sierż. Anna Zbroja- Zagórska: tel. 12 61 51 410
- st.sierż. Mateusz Drwal: tel. 12 61 54 123
- st.sierż. Bartosz Izdebski: tel. 12 61 54 036
- st.asp. Barbara Szczerba: tel. 12 61 54 121 
- Anna Zięcik - sekretariat: tel. 12 61 54 039       
email: rzecznik@malopolska.policja.gov.pl
tel. dyżurny: 603 397 454
fax: 12 61 54 037

Zakres działania:
1) realizacja polityki informacyjnej Komendanta poprzez wykonywanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów przedstawicieli Komendy i jednostek Policji z przedstawicielami lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych środków masowego przekazu;
2) kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
3) analiza materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w prasie i badań opinii publicznej dotyczących pracy Komendy i jednostek Policji oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
4) koordynowanie działalności oficerów prasowych komendantów powiatowych (miejskich) Policji.

Działalność prasowo - informacyjna w Policji prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe /Dz. U. 84.5.24/ oraz o Zarządzenie Nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie metod i form działalności prasowo - informacyjnej w Policji.

Zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo prasowe, Policja jest zobowiązana do tworzenia przedstawicielom mediów warunków niezbędnych do wykonywania ich funkcji jak również - /art.4.Ustawy/ - do udzielania informacji o swojej działalności.