09123000-7

ZP.117.2016

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E  obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu małopolskiego wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
  2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia wg zasad określonych w rozdziale VI SIWZ.

Łączny prognozowany wolumen – w okresie 24 miesięcy –  wynosi 22 503 258 kWh do 60 punktów poboru w tym dla:

Polski
Subscribe to RSS - 09123000-7