09135000-4

ZP.22.2018

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.

Polski
Subscribe to RSS - 09135000-4