09135100-5

ZP.94.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego (typ lekki) do kotłowni jednostek Policji województwa małopolskiego na sezon grzewczy 2019-2020, do łącznej ilości 59 900 litrów.
  2. Jednostki objęte zamówieniem wraz z miejscami poszczególnych dostaw oraz łączną liczbą litrów:

L.p.

Jednostka

Adres dostawy

Polski

ZP.131.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego (typ lekki) do kotłowni jednostek Policji województwa małopolskiego na sezon grzewczy 2018-2019, do łącznej ilości 63 000 litrów.
  2. Jednostki objęte zamówieniem wraz z miejscami poszczególnych dostaw oraz łączną liczbą litrów:

 

L.p.

Jednostka

Adres dostawy

Polski

ZP-182/2013

Kraków: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Piwnicznej
Numer ogłoszenia: 188349 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 352088 - 2013r.

Polski
Subscribe to RSS - 09135100-5