09211100-2

ZP-8/2014

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą
przedstawił Wykonawca:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

AD POLSKA AFTERMARKET Sp. z o.o. al. Jana Pawła 11a, 39-200 Dębica

Polski
Subscribe to RSS - 09211100-2