09310000-5

ZP.75.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego dla obiektów jednostek Policji woj. małopolskiego w podziale na 5 zadań. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami), i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Polski
Subscribe to RSS - 09310000-5