18400000-3

ZP.67.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa umundurowania dla policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z pozycji asortymentowej zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Wykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winni kierować się opisem  technicznym w załączniku oraz – jeżeli zamieszczono – zdjęciem produktu. UWAGA! Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do umowy określa wyłącznie zasady wykonania
Polski

ZP.30.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa umundurowania dla policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD.
Polski

ZP.53.2018

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie poszczególnych zadań, które złożyli Wykonawcy

 

Nr zad.

Nazwa zadania

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Polski
Subscribe to RSS - 18400000-3