18425000-4

ZP.53.2018

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie poszczególnych zadań, które złożyli Wykonawcy

 

Nr zad.

Nazwa zadania

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Polski
Subscribe to RSS - 18425000-4