22000000-0

ZP.49.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że omyłkowo wprowadzono formularz cenowy bez podziału na zadania. Zamawiający umieszcza właściwy formularz cenowy z uwzględnieniem podziału na zadania. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca złoży ofertę na niewłaściwym formularzu cenowym (bez podziału na zadania), to Zamawiający potraktuje to jako oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 i poprawi formularz cenowy.

Polski

ZP.35.2017

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy formularzy służbowych oraz druków ścisłego zarachowania na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w 2017 r.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.
  3. Miejscem dostawy jest magazyn KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109.
  4. Wzory druków i formularzy służbowych będących przedmiotem zamówienia udostępniane są u Zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8:00-12:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Polski

ZP-55/2016

. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy formularzy służbowych oraz druków ścisłego zarachowania na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w 2016 r. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym. 3. Miejscem dostawy jest magazyn KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109. 4. Wzory druków i formularzy służbowych będących przedmiotem zamówienia udostępniane są u Zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8:00-12:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: 1) Zad.

Polski
Subscribe to RSS - 22000000-0