22610000-9

ZP.49.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że omyłkowo wprowadzono formularz cenowy bez podziału na zadania. Zamawiający umieszcza właściwy formularz cenowy z uwzględnieniem podziału na zadania. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca złoży ofertę na niewłaściwym formularzu cenowym (bez podziału na zadania), to Zamawiający potraktuje to jako oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 i poprawi formularz cenowy.

Polski
Subscribe to RSS - 22610000-9