30121000-3

ZP.82.2019

Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

 

Polski

ZP.15.2019

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Bezpośredni link do postępowania:

Polski

ZP.158.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.
  2. Zakres zamówienia został podzielony na 8 zadań:

1)       Zadanie 1 - Komputer All in One (AiO) z systemem operacyjnym Win 10 PRO + licencja Cal – 18 szt.

 2)       Zadanie 2 - Komputer All in One (AiO) z systemem operacyjnym Windows 10 PRO + licencja Cal + pakiet biurowy – 18 szt.

 3)       Zadanie 3 - Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i interfejsem sieciowym z tonerem o łącznej wydajności min. 18500 stron – 6 szt.

Polski

ZP.119.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.
2. Zakres zamówienia został podzielony na 4 zadania:
a) Zadanie 1
• Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i interfejsem sieciowym z tonerem o łącznej wydajności min. 6000 stron -12 szt.
b) Zadanie 2
• Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym Windows 7 PRO, czytnikiem kart i licencją Cal – 4 szt.
• Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym Windows 10 PRO, czytnikiem kart i licencją Cal – 2 szt.

Polski

ZP.31.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego. Zakres zamówienia został podzielony na 5 zadań:
Zad. 1. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z tonerem o wydajności min. 15000 kopii – 16 szt.
Zad. 2. Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i interfejsem sieciowym – 40 szt.
Zad. 3. Monitor LCD 21,5’’ – 11 szt.
Zad. 4. Laptop z systemem operacyjnym i torbą – 17 szt. i czytnikiem kart mikroprocesorowych  – 10 szt.

Polski

ZP-109/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem urządzeń techniki biurowej w postaci 7 szt. kserokopiarek z tonerem startowym, dupleksem i dwustronnym podajnikiem dokumentów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.
Warunki gwarancji i serwisu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ.

Polski
Subscribe to RSS - 30121000-3