30125120-8

ZP-93/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożyli Wykonawcy:

 

Zadanie Nr 1: Dostawa oryginalnych lub fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

5

Polski
Subscribe to RSS - 30125120-8