30197644-2

ZP.52.2017

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów papierniczych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019.
2.    Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik ten jest równocześnie formularzem cenowym.    
3.    Papier biurowy (poz. 20, 21 i 27) musi spełniać normy ISO 9001 oraz wymagania dla papierów trwałych (archiwizowanie) określone przez normę PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja – papier do dokumentów – wymagania trwałości”.

Polski

ZP-104/2015

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2016-2017.
2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Załącznik ten jest równocześnie formularzem cenowym.
3. Papier biurowy (poz. 13, 14 i 20) musi spełniać normy ISO 9001 oraz wymagania dla papierów trwałych (archiwizowanie) określone przez normę PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja – papier do dokumentów – wymagania trwałości”.

Polski
Subscribe to RSS - 30197644-2