30199230-1

ZP.28.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.
Polski

ZP.154.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP. 4.

Polski

ZP.51.2017

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019.
2.    Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik ten jest równocześnie formularzem cenowym.    
3.    Miejscem dostaw są magazyny Zamawiającego zlokalizowane na terenie Krakowa:
1)    magazyn KWP w Krakowie – ul. Mogilska 109
2)    magazyn KMP w Krakowie – ul. Siemiradzkiego 24.

Polski
Subscribe to RSS - 30199230-1