30199500-5

ZP.51.2017

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019.
2.    Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik ten jest równocześnie formularzem cenowym.    
3.    Miejscem dostaw są magazyny Zamawiającego zlokalizowane na terenie Krakowa:
1)    magazyn KWP w Krakowie – ul. Mogilska 109
2)    magazyn KMP w Krakowie – ul. Siemiradzkiego 24.

Polski
Subscribe to RSS - 30199500-5