30231300-0

ZP.31.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego. Zakres zamówienia został podzielony na 5 zadań:
Zad. 1. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z tonerem o wydajności min. 15000 kopii – 16 szt.
Zad. 2. Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i interfejsem sieciowym – 40 szt.
Zad. 3. Monitor LCD 21,5’’ – 11 szt.
Zad. 4. Laptop z systemem operacyjnym i torbą – 17 szt. i czytnikiem kart mikroprocesorowych  – 10 szt.

Polski

ZP-5/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą,
przedstawił Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

Sprint S.A. O/ Warszawa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

Polski
Subscribe to RSS - 30231300-0