30232110-8

ZP.119.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.
2. Zakres zamówienia został podzielony na 4 zadania:
a) Zadanie 1
• Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i interfejsem sieciowym z tonerem o łącznej wydajności min. 6000 stron -12 szt.
b) Zadanie 2
• Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym Windows 7 PRO, czytnikiem kart i licencją Cal – 4 szt.
• Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym Windows 10 PRO, czytnikiem kart i licencją Cal – 2 szt.

Polski

ZP.89.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania wydruku / kopii w trybie czarno – białym, w formacie A4 i A3 na 54 urządzeniach sieciowych wielofunkcyjnych.
2. Usługa obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, ich serwis wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ,
4. Wykaz miejsc i ilość wydruków znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ

Polski
Subscribe to RSS - 30232110-8