30232110-8

ZP.89.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania wydruku / kopii w trybie czarno – białym, w formacie A4 i A3 na 54 urządzeniach sieciowych wielofunkcyjnych.
2. Usługa obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, ich serwis wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ,
4. Wykaz miejsc i ilość wydruków znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ

Polski
Subscribe to RSS - 30232110-8