32420000-3

ZP.46.2020

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

 

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Polski

ZP.132.2019

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

 

Polski

ZP.82.2019

Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

 

Polski

ZP.15.2019

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Bezpośredni link do postępowania:

Polski

ZP.37.2018

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Polski

ZP-86/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożył Wykonawca:

 

Zadanie Nr 1 urządzenia TYP „A”

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

MAXTO sp. z o.o. S.K.A.

31-421 Kraków, ul. Reduta 5

Polski

ZP-68/2016

UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego, na podstawie art. 25 ust..  2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. roku  „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016” – zwaną dalej ustawą (j.t - Dz. U. z 2016 r. poz. 393.)

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 32420000-3