33951000-1

ZP-20/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wybrała Wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa ramowa:

W zakresie zadania Nr 1, 3-6

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

STANIMEX, S. Staniszewski, M. Staniszewski Sp. J.

Polski

ZP-26/2015

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów techniki kryminalistycznej (folie do mikrośladów, folie daktyskopijne, folie pozytywowe) dla jednostek Policji woj. małopolskiego.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Dostawa zrealizowana będzie do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109).
Polski

ZP-23/2015

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów techniki kryminalistycznej (folie daktyloskopijne) dla jednostek Policji woj. małopolskiego.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia (w tym wielkość I dostawy) zawarte jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109).
Polski
Subscribe to RSS - 33951000-1