34000000-7

ZP-116/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożyli Wykonawcy:

 

Zadanie Nr 1: Dostawa samochodu osobowego segmentu „D”

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Marvel Sp. z o.o.

Polski

ZP-115/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożył Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.

01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 118 A

Polski

ZP-112/2016

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej Pzp, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

Polski
Subscribe to RSS - 34000000-7