34000000-7

ZP-116/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożyli Wykonawcy:

 

Zadanie Nr 1: Dostawa samochodu osobowego segmentu „D”

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Marvel Sp. z o.o.

Polski

ZP-115/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożył Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.

01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 118 A

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 34000000-7