34114000-9

ZP.105.2018

UWAGA! Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp., SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Polski

ZP-110/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił Wykonawca:

 

Z uwagi na fakt odstąpienia od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dokonał ponownego wyboru spośród pozostałych ofert

W zakresie Zadania nr 1: Dostawa samochodu typu furgon nieoznakowany Nr 1

Numer oferty

Polski
Subscribe to RSS - 34114000-9