34300000-0

ZP-9/2014

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą
przedstawił Wykonawca:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

AD POLSKA AFTERMARKET Sp. z o.o. al. Jana Pawła 11a, 39-200 Dębica

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 34300000-0